සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Camtasia Studio 8 හා Crack එක සමග නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Camtasia Studio 8 With Crack. ]


අපි පරිගණක තිරයේ , ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටෝප් එකේ කරන ඕනැම දෙයක් Record කර ගැනිමට භාවිතා කරන , හොදම සොෆ්ට්වෙයා එක තමයි Camtasia Studio 8 කියන්නේ.

මේ පහල විඩියෝ එක බැලුවම තේරේයි , Camtasia Studio 8 එකේ තියේන වැඩ කැලි ගැන.

Camtasia Studio 8 , Crack එක සමග නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

Over the years, TechSmith's Camtasia has evolved from being the go-to program for software demonstrators to a full-featured education/information video tool. With version 8, Camtasia Studio  has not only added new features—including multi-track video editing and embedded hyperlinks—but has been rewritten from the ground up with new optimized code and greater potential impact. 
If you watch a YouTube video explaining how to edit in Photoshop, write in Word, or do anything else in a program, that video was very likely created with Camtasia Record, the original core function of Camtasia Studio. Capturing and showing screen-based activity, such as cursor movement, menu choices, and other interface interactions remains quite straightforward. Click the Record button, and everything you do on your computer monitor is recorded, until you click the Stop button. The results are quite smooth, even when capturing complex on-screen media. That's because Camtasia's new capture engine is optimized for high-definition video, and can now record at 30 frames per second. (Version 7 had a tendency to slow down to 5-10 frames per second.)
But once you get into the video editor, Version 8 is clearly an entirely new kind of program. The new multi-track interface can import video from other sources, including  MP4, MPG, MPEG, WMV, MOV, SWF, BMP, GIF, JPG, PNG, WAV, MP3, WMA and Zipped Library. (However, Camtasia Studio imports only one video and one audio track from a .mov file, rather than multiple tracks. Also, only SWF created from Jing or previous versions of Camtasia Studio can be imported.). You can even display several video windows in a single screen and have them play at the same time. You can name and group tracks. What's more, batch edits such as animations, zoom/pan, and other effects can be applied to an entire group, saving lots of time and effort.
මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Bitdefender Internet Security 2013 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of Camtasia Studio 8.

( Camtasia Studio 8 Size - 241MB )
2 comments:

 1. File Blocked for Violation.

  The file you requested has been blocked for a violation of our Terms of Service.

  Still have questions, or think we've made a mistake? Please contact support for further assistance.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ruwan - Still We have little problem with Our Online Cloud Storage. So , We are Fixing it still.

   After We Fixed it , U Can Download this File. :D

   Delete

Tweet Now !!