සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Any Adobe Software CS6. ]


සැලකිය යුතුයි - තව දුරටත් Adobe Download Assistant නිකුත් නොකරන බවට Adobe ආයතනය තිරණය කර ඇත. ඒම නිසා , දැනට Adobe Download Assistant ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට ඇති සියලුම Links , Adobe ආයතනය මගින් ඉවත් කර ඇත. 

ඒම නිසා , මෙහිදිද ඔබට Adobe Download Assistant ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට නොහැකි බව කණගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරමි.

* නමුත් ඔබට Adobe Download Assistant ඩවුන්ලෝඩ් කරගත නොහැකි වුවත් , ඕනැම Adobe මෘදුකාංගයක් , මේ පහලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන්. 

#. Adobe Photoshop CS6 With Crack. 

#. Adobe Photoshop CS5 With Crack. 

#. Adobe Premiere Pro CS5 With Crack. 

#. Adobe After Effects CS5 With Crack.

ඇඩෝබ් කිවුවාම නොදන්න කවුරුවත් නැ. මේ ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා ගන්න ඕන සල්ලි වලට , ඒක , ගොඩක් දෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒත් , ඒ ලොකු ප්‍රශ්නයට කරන්න තියේන්නේ පොඩි දෙයක්. 

1 ) පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඇඩෝබ් ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන , ඒක පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න.


2 ) දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඇඩෝබ් ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එක Open කරගන්න. 

3 ) ඉන් පසු ඇඩෝබ් ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එකේ Account එකක් හදන්න තැනක් තියේනවා. අන්න එතන අසා තිබේන දෙවල් පුරවලා , Account එක හදා ගන්න.

4 ) ඉන් පසු ඇඩෝබ් ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එකේ , වම්පස පහල , Show Me යන වාක්‍යයට ඉදිරියේන් තිබේන Select Product කියන එකේන් ඔබට අවශ්‍ය ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා වර්ගය තෝරන්න.

# ) ඉන් පසු , එයට කෙලින්ම , දකුණුපස ඔබ විසින් තෝරන ලද වර්ගයට අදාල ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා දැක ගත හැක. 
( මෙහිදි දර්ශනය වන ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා වලට දෙපැත්තේන් අපැහැදිලි , කුඩා ඊතල 2 ක් ඇත. එහිදි , වමේ හා දකුණේ තිබේන ඊතල වමට හෝ දකුණට ක්ලික් කිරිමේන් තවත් එම වර්ගයට අදාල ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා දැක ගත හැක. )

# ) ඉන් පසු , ඔබට අවශ්‍ය ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා වලට යටින් තිබේන Download ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක. 
( ඔබ පළමු වතාවට ඇඩෝබ් ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එක මගින් ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරයි නම් , එම ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එක පරිගණකයේ ඩවුන්ලෝඩ් විය යුතු තැනක් අසන විට , ඔබ කැමති ඕනැම තැනක් ඒ සදහා ලබා දෙන්න. )

5 ) ඒත් , මේකේන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන් වෙන්නේ ඕනැම    ඇඩෝබ් ට්‍රයල් Version එකක් විතරයි.


සැලකිය යුතුයි - ඔබ විසින් Adobe ඩවුන්ලෝඩ් ඇසිස්ටන්ට් එක මගින් යම් කිසි Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට ඔබේ පරිගණකය Shutdown හෝ Restart කරන්න එපා. තවද , ඔබේ අන්තර්ජාල සැපයුම ( Internet Connection ) එක නවත්වන්නත් එපා. මොකද , මෙවැනි දෙයක් ඔබ විසින් කල විට , ඔබේ Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් විම නවතිනු ඇත. එම නිසා , ඉහත කියන ලද දේවල් කරන්න එපා.

# ) ඒ නිසා , ඔබ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එක    ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට , මුලින්ම ඇඩෝබ් වැඩසටහන ට්‍රයල් මොඩ් එක , සිලේක්ට් කර ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒ  වගේම International English සිලේක්ට් කරන්න. ( " Install This Product as a Trial " and choosing Language " International English " )


6 ) ඉන් පසු ඔබ ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු තැනට ඇඩෝබ් ක්‍රැක් ( Adobe Crack ) ෆයිල් එක දාන්න. ( මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කර ඇඩෝබ් ක්‍රැක් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. )
7 ) දැන් සේරම හරි. ඔබේ ඇඩෝබ් සොෆ්ට්වෙයා එක දැන් Activated.

Screen Short Of Adobe Download Assistant.

0 Comments:

Adobe Photoshop CS5 හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Adobe Photoshop CS5 & Crack. ]


මේ වන Adobe Photoshop CS6 විටත් නිකුත් වෙලයි තියේන්නේ. එත් , තවමත් ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ Adobe Photoshop CS5 එක්ක වැඩ කරන්නයි. ඒ , නිසා තමයි සෙවන් නෙට් හිතුවේ Adobe Photoshop CS5 වලින් තවමත් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න අයට Adobe Photoshop CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙන්න.

මෙම Adobe Photoshop CS5 එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe Photoshop CS5 එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.
Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Adobe Photoshop CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe Premiere Pro CS5 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ.

This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5.
( Software Size - 1.59GB )


* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.


Adobe Photoshop CS5 ඇක්ටිවේට් කරගන්න ආකාරය දැන ගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

( මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට , මෙය සමග ලැබේන Crack , Keygen ආදිය භාවිතා නොකර , අපි විසින් කියන ලද ආකාරයට පමණක් Adobe Photoshop CS5 Activate කරගන්න. )


( If You Got Crack Or Keygen , When You Download Adobe Premiere Pro CS5 , Don't Use That Crack Or Keygen To Activate Adobe Premiere Pro CS5.
You Must Follow & Use Our Method. )


Adobe Premiere Pro CS6 හෝ වෙනත් ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

If You Want To Free Download Adobe Premiere Pro CS6 Or Any Adobe CS6 Software , Please Click Below Link. 

#. Free Download Any Adobe CS6 Software.

මේ දැන්ම ඔබට Adobe Photoshop CS6 එකත් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන් , පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා.


0 Comments:

Adobe Premiere Pro CS5 හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Adobe Premiere Pro CS5 & Crack. ]


අද වන විට Adobe CS6 නිකුත් වෙලා තියේනවා. ඒත් , Adobe CS5 වලින් තවමත් වැඩ කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට තමයි අද මේ පොස්ට් එක දාන්නේ. Adobe Premiere Pro CS5 වලින් වැඩ කරන්න කැමති අයට මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Adobe Premiere Pro CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන්.

මෙම Adobe Premiere Pro CS5 එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe Premiere Pro CS5 එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.
( මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe Premiere Pro CS5 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ. )
This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5.
( Software Size - 2.19GB )

#. Free Download Premiere Pro CS5.

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

Adobe Premiere Pro CS5 ඇක්ටිවේට් කරගන්න ආකාරය දැන ගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

( මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට , මෙය සමග ලැබේන Crack , Keygen ආදිය භාවිතා නොකර , අපි විසින් කියන ලද ආකාරයට පමණක් Adobe Premiere Pro CS5 Activate කරගන්න. )


Adobe Premiere Pro CS6 හෝ වෙනත් ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් , පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

#. Free Download Any Adobe CS6 Software.


Adobe® Premiere® Pro CS6 software combines incredible performance with a sleek, revamped interface and a host of fantastic new creative features, including Warp Stabilizer for stabilizing footage, dynamic timeline trimming, expanded multicam editing, adjustment layers, and more. Ready to switch to the ultimate toolset for video pros?


Upgrade to Adobe Premiere Pro CS6 to work natively and in real time with the latest mobile, DSLR, HD, and RAW formats. Enhanced stability and performance plus all-new creative tools simplify the editing workflow to help you meet the most challenging production deadlines.

Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows OS System Requirements.

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac OS System Requirements.

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

( This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5. )
( Software Size - 2.19GB )

#. Free Download Premiere Pro CS5.

If You Got Crack Or Keygen , When You Download Adobe Premiere Pro CS5 , Don't Use That Crack Or Keygen To Activate Adobe Premiere Pro CS5.
You Must Follow & Use Our Method. )


#. How To Activate Adobe Premiere Pro CS5.

If You Want To Free Download Adobe Premiere Pro CS6 Or Any Adobe CS6 Software , Please Click Below Link.


2 Comments:

Killer Elite ( 2011 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Killer Elite ( 2011 ) Movie. ]


Killer Elite යනු මිනිත්තු 116ක් පුරාවට දිවෙන , IMDb එකේ 6.6ක Rate එකක් තියේන මුවි එකක්. මේ මුවි එක Action මුවි එකක් , ඒ වගේම මෙකට සුප්‍රසිද්ධ නලුවෙක් වන Jason Statham රන්ගනයේන් දායක වි ඇත. මොහු නමින් Danny මෙම මුවි එකේ සිටියි. අනිවාරේන්ම මේ මුවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න.


ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 752MB )

#. Free Download Killer Elite ( 2011 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Sanctum ( 2011 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Sanctum ( 2011 ) Movie. ]


Sanctum කියන්නේ ලොව හොද චිත්‍රපටි Director කෙනෙක් වන Alister Grierson විසින් නිර්මනය කරන ලද්දකි. මෙම මුවි එකත් නිකුත් වුනේ 2011 දිමයි. මේ මුවි එක මිනිත්තු 108 පුරවට තිරගත වන මුවි එකක්. මේකට IMDb එකේ 5.7ක Rate එකක් තියේනවා. මුවි එකේ ප්‍රදාන චරිත 2ක් තියේනවා. එක ප්‍රධාන චරිතයකට Richard Roxburgh විසින් Frank McGuire ලෙස පණ පොවන අතර අනෙක් ප්‍රධාන චරිතයට Ioan Gruffudd විසින් Carl Hurley ලෙස රන්ගනයේන් දායක වි ඇත. අනිවාරේන්ම මේ මුවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න.


ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 751MB )

#. Free Download Sanctum ( 2011 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Men In Back 3 ( 2011 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Men In Back 3 ( 2011 ) Movie. ]


Barry Sonnenfeld විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මෙම Men In Back 3 මුවි එක Men In Back මුවි සිරියස් එකේ අලුත්ම මුවි එකයි. මෙය මිනිත්තු 106ක් පුරවට දිවෙන අතර මෙකට IMDb එකේ 7.2ක Rate එකක් තියේනවා. මේ මුවි එක හිනා වෙන්න කැමති අයට හා ක්‍රියාදාම මුවිස් වල කැමති අයට , මේ දෙකම එකට තියේන නිසා , බලන්නම් වටින මුවි එකක්. මේ මුවි එකේ ප්‍රධාන චරිත 3ක් තියේනවා. මේ 3න් දෙනාම සුප්‍රසිද්ධ නලුවෝ.Will Smith , Tommy Lee Jones හා Josh Brolin තමයි මේ මුවි එකේ වැඩකාර නලුවෝ 3න් දෙනා. මේ මුවි එකේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා , ඒ තමයි මේකේ Theme Song එක කියන්නේ Pitbull. Theme Song එක වගේම තමයි Men In Back 3 මුවි එකත් සුපිරියි. අනිවාරේන්ම මේ මුවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න.ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 751MB )

#. Free Download Men In Back 3 ( 2011 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Source Code ( 2011 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Source Code ( 2011 ) Movie. ]


Source Code කියන්නේ 2011ත් ඒ වගේම 2012 මේ දක්වා බිහිවුනු සුපිරි මුවි එකක්. මේ මුවි එකට IMDb එකේන් 7.5ක Rate එකක් ලැබි තිබෙනවා. මේ මුවි එක මිනිත්තු 93ක් විතරක් තිරගත වුවත් , එම සුලු කාලය තුල සුපිරි වැඩ ගොඩක් බලා ගන්න පුලුවන්. මේ මුවි අධ්‍යක්ෂණය කර තිබෙන්නේ Duncan Jones විසින් වේ. ඒ වගේම සුපිරි නලු Jake Gyllenhaal මේ මුවි එකේ ප්‍රධාන චරිතයට පන පොවනවා. අනිවාරේන්ම මේ මුවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න.ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 552MB )

#. Free Download Source Code ( 2011 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Mission Impossible - Ghost Protocol ( 2011 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Mission Impossible - Ghost Protocol ( 2011 ) Movie. ]


Mission Impossible - Ghost Protocol කියන්නේ මිනිත්තු 133ක් පුරාවට දිවෙන , Brad Bird විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මුවි එකකි. මේ සදහා IMDb එකේ 7.4ක Rate එකක් තියේනවා. මේ මුවි එකේ සැලකිය යුතු මට්ටමේ නලු නිලියන් කිහිප දෙනෙක් සිටිනවා. ඒ තමයි Tom Cruise , Jeremy Renner , Simon Pegg හා Paula Patton යන සුපිරි නලු නිලියන්. මේ මුවි එක Action මුවිස් බලන්න කැමති අයට බලන්න , කියාපු මුවි එකක්. අනිවාරේන්ම මේ මුවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න.
මේ පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා , මේ ෆිල්ම් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 851MB )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

0 Comments:

Tweet Now !!