සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Adobe Photoshop CS5 හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Adobe Photoshop CS5 & Crack. ]


මේ වන Adobe Photoshop CS6 විටත් නිකුත් වෙලයි තියේන්නේ. එත් , තවමත් ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ Adobe Photoshop CS5 එක්ක වැඩ කරන්නයි. ඒ , නිසා තමයි සෙවන් නෙට් හිතුවේ Adobe Photoshop CS5 වලින් තවමත් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න අයට Adobe Photoshop CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙන්න.

මෙම Adobe Photoshop CS5 එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe Photoshop CS5 එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.
Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Adobe Photoshop CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe Premiere Pro CS5 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ.

This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5.
( Software Size - 1.59GB )


* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.


Adobe Photoshop CS5 ඇක්ටිවේට් කරගන්න ආකාරය දැන ගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

( මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට , මෙය සමග ලැබේන Crack , Keygen ආදිය භාවිතා නොකර , අපි විසින් කියන ලද ආකාරයට පමණක් Adobe Photoshop CS5 Activate කරගන්න. )


( If You Got Crack Or Keygen , When You Download Adobe Premiere Pro CS5 , Don't Use That Crack Or Keygen To Activate Adobe Premiere Pro CS5.
You Must Follow & Use Our Method. )


Adobe Premiere Pro CS6 හෝ වෙනත් ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

If You Want To Free Download Adobe Premiere Pro CS6 Or Any Adobe CS6 Software , Please Click Below Link. 

#. Free Download Any Adobe CS6 Software.

මේ දැන්ම ඔබට Adobe Photoshop CS6 එකත් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන් , පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා.


0 Comments:

Tweet Now !!