සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Adobe After Effects CS5 හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Adobe After Effect CS5 With Crack. ]


අද වන විට Adobe CS6 නිකුත් වෙලා තියේනවා. ඒත් , Adobe CS5 වලින් තවමත් වැඩ කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් , ඒ අයට තමයි අද මේ පොස්ට් එක දාන්නේ. Adobe After Effects CS5 වලින් වැඩ කරන්න කැමති අයට මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Adobe After Effects CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන්.


මෙම Adobe After Effects CS5 එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe After Effects CS5 එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.
Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )
 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.
( මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe After Effects CS5 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ. )
This Is A Torrent File Adobe After Effect CS5.
( Software Size -  )

#. Free Download Adobe After Effects CS5.


* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.


Adobe Photoshop CS5 ඇක්ටිවේට් කරගන්න ආකාරය දැන ගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට , මෙය සමග ලැබේන Crack , Keygen ආදිය භාවිතා නොකර , අපි විසින් කියන ලද ආකාරයට පමණක් Adobe Photoshop CS5 Activate කරගන්න. )


Adobe After Effects CS6 හෝ වෙනත් ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් , පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.


If your business is the design, audiovisual production and the construction of Web elements, you can now have on your computer the most reliable and popular application on the market for this purpose. Find out next what Adobe After Effects CS5 has to offer.

This powerful and versatile suite features a number of elements which will facilitate your work and help you obtain sophisticated and professional results. Adobe After Effects CS5 allows you to work with elements of different shapes and sizes all together. This software allows you to create finished 3D objects, based on texts, images and video.

Additionally, audiovisual editing will be easy, since the user interface for this purpose is highly intuitive, it has a complete library of effects and transitions, and provides the ability to export in high quality (ideal for movies and TV) or in compressed format (perfect for the web and portable devices) without sacrificing the fidelity of sound and image.

Discover the wide range of possibilities   offered by Adobe After Effects CS5

Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows OS System Requirements.

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac OS System Requirements.

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.
( This Is A Torrent File Of Adobe After Effect CS5. )
( Software Size - )


#. Free Download Adobe After AfterEffects CS5.

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.

( If You Got Crack Or Keygen , When You Download Adobe Premiere Pro CS5 , Don't Use That Crack Or Keygen To Activate Adobe Premiere Pro CS5.
You Must Follow & Use Our Method. )


If You Want To Free Download Adobe After Effect CS6 Or Any Adobe CS6 Software , Please Click Below Link. 


2 comments:

 1. ලග තියෙනවනම් adobe after effect cs6 වැඩ කරන
  serial key එකක් දෙනවද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ruwan - Serial Key එකක් ඕන නැ. මේ පහල තියේන ලින්ක් එකේන් ගිහින් , CS6 Crack එක අරගන්න.
   මේ CS6 Crack එකේන් පුලුවන් Adobe CS6 ඕනැම Software එකක් Activate කරගන්න. :D

   මෙන්න ලින්ක් එක - www.AllSevenNet.blogspot.com/2012/11/activate.html

   Delete

Tweet Now !!