සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Merlin Seasons 5 ම නොමිලේ ඩවූන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Merlin All 5 Seasons. ]


අද වන විට ලංකාව පුරා ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ කතා මාලාවක් තමයි Merlin කියන්නේ. මේ කතාව ගැන ටිකක් කියනවා නම් , මේකේ ප්‍රධාන චරිතය වන මර්ලින්ට මැජික් පුලුවන්. ඒන් , ඒ කාලේ මැජික් තහනම් නිසා මර්ලින්ගේ මේ හැකියාව ගැන දැන ගෙන හිටියේ එයාගේ ලගම අය කිප දෙනෙක් විතරයි. කොහම හරි මර්ලින්ට අනාගත කිරුල හිමි කුමරුව අරාක්ෂා කරන්න ලැබේනවා. ඒත් , ඒක කරන එක කොහේත්වම ලේසි වෙන්නේ නැ. මර්ලින්ට පණ ඇති හා පණ නැති හැම දෙයක් එක්කම හා අති ප්‍රබල මායාකරුවන් සමග සටන් වැදිමටත් වෙනවා. ඒත් , මේ කාලේ මැජික් තහනම් නිසා , සියල්ලේදිම මායාව භාවිතා කල යුතු උනේ ඉතාමත්ම රහසින්.

මේ කතාව කවුරුත් හිතන්නේ නැති වෙලාවල් වල , හිතන්නේ නැති දෙවල් එක සැරේම වෙනවා. ඒ නිසා හොදම දේ තමයි මේ Merlin කතා මාලාව , නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කර ගෙන බලන එක.

මම කියන්නේ Merlin කියන්නේ පට්ටම පට්ට සුපිරි TV Series එකක්.

කැමති ඕනම කෙනෙක්ට Merlin මුලු සම්පුර්ණ Seasons 5 ම බලන්න නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්නත් පුලුවන් , එහෙම නැත්නම් , තමන් විශේෂයේන් කැමති Season 1 ක් හෝ Season කිපයක් හෝ කොටසක් කිපයක් හෝ කොටස් කිපයක් විතරක් හරි තියේනවා නම් , ඒවා , විතරක් හරි නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න පුලුවන්.

තමන් විශේෂයේන් කැමති Season 1 ක් හෝ Season කිපයක් හෝ කොටසක් හෝ කොටස් කිපයක් විතරක් හරි තියේනවා නම් , ඒවා , විතරක් හරි නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න , ඕන නම් කරන්න තියේන්නේ තමන් ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ටොරන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනජර් එක Open වුනාම , තමන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට අවශ්‍ය නැති දේවල් ඉදිරියේන් , පොඩි කොටුවක තියේන Tic එක අයින් කරන්න.  ට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය Season එකක් හෝ Season කිපයක් හෝ කොටසක් හෝ කොටස් කිපයක් හරි නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙවි. 

තමන් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න දේවල් ඉදිරියේන් , පොඩි කොටුවක තියේන Tic එකට පිටුපසින් , කුඩා + ලකුණක් තිබේ. මෙම කුඩා + ලකුණ ක්ලික් කිරිම මගින් , එම Season වලට අදාල කොටස් ටික දැක ගත හැක. මේවාට ද ඉදිරියේන් Tic එකක් ඇති අතර තමන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට අවශ්‍ය නැති කොටස් ඉදිරියේන් , එම තියේන Tic එක අයින් කරන්න. )

Season එකක් හෝ Season කිපයක් හෝ කොටසක් හෝ කොටස් කිපයක්  හරි ඩවුන්ලෝඩ් වුනත් , පෙන්වන්නේ ඒ මුලු සම්පුර්ණ TV Series එකේම ෆයිල් Size එක , ඒ වගේ මුලු සම්පුර්ණ TV Series එකේම ෆයිල් Size එක පෙන්නුවට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ , Tic එක දමා තිබු කොටස හෝ කොටස් කිපය විතරයි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා මුලු සම්පුර්ණ Merlin TV Series එකම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනව කියලා. )

If You Want To Download Merlin Full Complete TV Series , You Can Do It. But , If You Want To Download One Season Or Some Seasons Or One Episode Or Some Episodes , You Can Do It Too. ( If You Want To Download One Season Or Some Seasons Or One Episode Or Some Episodes , Please , Remove ' Tic ' Which You Don't Want Seasons Or Episodes. Your Torrent Download Manager Will See You Full Complete TV Series Size , But , Don't Worry , If You Remove ' Tic ' From Some Seasons Or Episodes , They Will Not Download. )

හොදයි , කැමති ඕනම කෙනෙක් Merlin මුලු සම්පුර්ණ TV Series එකම නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න , පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. ( කොටසක් හෝ කොටස් කිපයක් පමණක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න , මේ උඩ තියෙන විදියට කරන්න. ) 
Merlin Seasons 5 ම නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න 17.7GB වගේ ලොකු ගාණක් යන නිසා , ඔබට බලන්න බැරි වුන කොටසක් හෝ පට්ටම සුපිරි කොටස හෝ කොටස් කිපය පමණක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මුලු Merlin Seasons 5   බලන්න ආසයි නම් , ඉතින් මුලු සම්පුර් Merlin Seasons 5 ම නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

Series one of Merlin, a British fantasy television series, began on 20 September 2008 and ended on 13 December 2008. Regular cast members for the first season include Colin Morgan, Bradley James, Katie McGrath, Angel Coulby, Anthony Head, Richard Wilson, and John Hurt as the voice of the Great Dragon. The first season contained thirteen episodes, with 7.15 million tuning into the premier and 6.27 for the series final.


ඔබට පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කිරිම මගින් මෙම Merlin Season 1 , 2, 3 & 4 එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් ( Torrent File ) එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
( Merlin Season 1 , 2 , 3 & 4 Size - 17.7GB )

This Is A Torrent File Of Merlin Season 1 , 2 , 3 & 4.


* මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.

* Before You Download This , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.

Free Download Merlin Season 1 , 2 , 3 & 4. ( Full Complete TV Series )


ඔබට පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කිරිම මගින් මෙම Merlin Season 5 ටොරන්ට් ෆයිල් ( Torrent File ) එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
( Merlin Season 5 Size - 3.80GB )

This Is A Torrent File Of Merlin Season 5.


* මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.

* Before You Download This , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.


Free Download Merlin Season 5. ( Full Complete TV Series )


* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.


6 Comments:

Doom 3 පරිගණක ක්‍රිඩාව නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Doom 3 - PC Game. ]

The story of Doom 3 is basically a remake or re-imagining of the original Doom. It is told from a first person perspective and takes place on Mars in the year 2145. A military-industrial corporation has set up a scientific research facility to develop fields such as teleportation, biological research and advanced weapons design. The Marine Corps also stations troops on Mars for security and the fact that the UAC ( Union Aerospace Corp) does a lot of unique military testing, including weapons (i.e. the BFG9000). However, the primary work at the facility is experimenting with teleportation. Unfortunately, these experiments end up opening a gateway to Hell, resulting in a catastrophic invasion by demons. The player, a lone space marine, must fight through the base and find a way to stop the demons from attacking Earth. The player eventually fights his way into Hell itself, and once there obtains an artifact called the Soul Cube. This device is taken from a guardian. The player then teleports back to Mars to learn more of the origins of this hellish invasion. The Soul Cube is then used to kill the mastermind behind the invasion. the Cyberdemon.


0 Comments:

Android Games දැන් ඔබේ පරිගණකයේන් සෙල්ලම් කරන්න. [ Play Android Games In Your PC Now. ]

Play Android Games in your PC Now !!

                                                                                                                                                                                                           BlueStacks App Player lets you run apps from your phone fast and fullscreen on Mac and Windows.

Join people in more than 100 countries who are using BlueStacks to run apps like Fruit Ninja , Angry Birds Space , Word feud and Instagram fullscreen.
We're always working to improve so let us know any suggestions you have that could make BlueStacks Better !!

Free Download BlueStacks.


0 Comments:

Tweet Now !!