සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Adobe Photoshop CS6 - Extended Version එක හා Crack එක සමග නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ( අලුත් අවුරුදු තැග්ග. ) [ Free Download Adobe Photoshop CS6 - Extended With Crack. ]


මුලින්ම මම කියනවා මේ අවුරුද්ද , හැමෝටම සුභ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. 2013 අප්‍රේල් මස 14 වන දින වන අද තමයි සිංහල හා දෙමළ හැමෝම තමන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද සැමරුවේ. ඉතින් අද Adobe Photoshop CS6 - Extended Version එක දෙන්නේ අලුත් අවුරුදු තැග්ග විදියටයි. මේ අලුත් අවුරුදු තැග්ග , හැමෝටම ගොඩාක් වටිනවා.

හරි , එහෙනම් වැඩි කතා ඕන නැ , මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Adobe Photoshop CS6 - Extended Version එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න.

Today , 14 April 2013 , We Celebrated Our Sinhala & Tamil New Year. So , I Wish You A Happy Sinhala & Tamil New Year. So , There Are We Give You ' Adobe Photoshop CS6 - Extended Version ' As New Year Gift. This New Year Gift Is More Important For All. 

OK , There Are No Very Big Talks. Click This Below Link To , Free Download ' Adobe Photoshop CS6 - Extended Version.

සැළකිය යුතුයි - මේ සමගම ඔබට Adobe Photoshop CS6 - Extended Version එකේ Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට හැක. මෙහිදි ඔබේ පරිගණකය 32 Bit ද , 64 Bit ද , කියා බලා ඔබේ පරිගණකයට ගැලපෙන Crack එක තෝරා ගෙන , එය Copy කර ගෙන  , ඔබ විසින් Adobe Photoshop CS6 - Extended Version එක , Install කරපු තැනට නිවැරදි Bit Version එක සහිත Crack එක Paste කරන්න.

Considerable - You Can Free Download Adobe Photoshop CS6 - Extended Version ' Crack ' With This. First You Must Choose Right Bit Version Crack File ( 32 Bit Or 64 Bit ) Including To Your Computer & Copy Right Bit Version Crack ( 32 Bit Or 64 Bit ) & Paste Into Adobe Photoshop CS6 - Extended Version Installed Folder. 


* මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.


* Before You Download This , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.


මෙම Adobe Photoshop CS6 - Extended එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe Photoshop CS6 - Extended  එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.
Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows® XP / Windows 7 / Windows 8. 
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on removable flash storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with 16-bit color and 512 MB ( 1 GB recommended ) of VRAM.
 • OpenGL 2.0–capable system.
 • DVD-ROM drive.

Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )

 • Multicore Intel processor with 64-bit support.
 • Mac OS X v10.6.8 or v10.7. Adobe Creative Suite 3, 4, 5, CS5.5, and CS6 applications support Mac OS X Mountain Lion (v10.8) when installed on Intel-based systems.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram. 
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with 16-bit color and 512 MB ( 1 GB recommended ) of VRAM.
 • OpenGL 2.0–capable system.
 • DVD-ROM drive.
මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe Photoshop CS6 - Extended සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ.

This Is A Torrent File Of Adobe Photoshop CS6 - Extended Version.
( Software Size - 206MB )


#. Free Download Adobe Photoshop CS6 - Extended Version With Crack.

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

අපි හිතනවා සෙවන් නෙට් සයිට් එකේ , ඔබ සියලු දෙනාට වැදගත් , ප්‍රයෝජනවත් දෙවල් තියේනවා කියලා. ඒ වගේම අපි හැම විටම ඔබට ලබා දෙන්නේ 1000% හොදට වැඩ කරන දෙවල් විතරමයි. ඔබට ඕන කරන මොනයම් හෝ දෙයක් තිබේ නම් , ඒ ගැන අපේ FB Page එකේ , Post කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර , එයට අපේ ඉක්මණ් ප්‍රතිචාර ලබා දිමට කටයුතු කරනවා.

ඉතින් මේ වගේ අලුත් සොෆ්ට්වෙයා එකක් ලබා දුන්න නිසා , අනිවා ඔබගේ Comment එකක් අපිට ඕන. :D

So , We Gave you a New Software. So , We Need your Comments. :D

2 Comments:

Lincoln ( 2012 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Lincoln ( 2012 ) Movie. ]


  
ඔබ අප කවුරුත් දන්න කෙනෙක් තමයි එබ්‍රහම් ලින්කන් කියන්නේ. එබ්‍රහම් ලින්කන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ශේෂ්ටම ජනාධිපති කෙනෙක්. එතුමගේ ජිවිත කතාව තමයි මේ - කියන චිත්‍රපටියේ තියේන්නේ. මේ Lincoln මුවි එක අවේ 2012 දි. මෙතුමාගේ ජිවිත කතාව අරන් ආපු අලුත්ම චිත්‍රපටිය තමයි , සෙවන් නෙට් අපි ඔබට දැන් මේ ලබා දෙන්නේ. Lincoln මුවි එක IMDb එකේ 7.6 අගයක් අර ගෙන තියේනවා. මේ සදහා ප්‍රසිද්ධ නළු , නිළියන් රැසක් සහභාගි වි සිටින අතර Daniel Day-Lewis , Sally Field , David Strathairn යන අය මුලික තැනක් ගනි.

හරි , වැඩි කතා ඕන නැ. Lincoln මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න , මේ පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

In 1865, as the American Civil War winds inexorably toward conclusion, U.S. president Abraham Lincoln endeavors to achieve passage of the landmark constitutional amendment which will forever ban slavery from the United States. However, his task is a race against time, for peace may come at any time, and if it comes before the amendment is passed, the returning southern states will stop it before it can become law. Lincoln must, by almost any means possible, obtain enough votes from a recalcitrant Congress before peace arrives and it is too late. Yet the president is torn, as an early peace would save thousands of lives. As the nation confronts its conscience over the freedom of its entire population, Lincoln faces his own crisis of conscience -- end slavery or end the war.
               
ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 1021MB )

#. Free Download Lincoln ( 2012 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '0 Comments:

Tweet Now !!