සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Lincoln ( 2012 ) මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Lincoln ( 2012 ) Movie. ]


  
ඔබ අප කවුරුත් දන්න කෙනෙක් තමයි එබ්‍රහම් ලින්කන් කියන්නේ. එබ්‍රහම් ලින්කන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ශේෂ්ටම ජනාධිපති කෙනෙක්. එතුමගේ ජිවිත කතාව තමයි මේ - කියන චිත්‍රපටියේ තියේන්නේ. මේ Lincoln මුවි එක අවේ 2012 දි. මෙතුමාගේ ජිවිත කතාව අරන් ආපු අලුත්ම චිත්‍රපටිය තමයි , සෙවන් නෙට් අපි ඔබට දැන් මේ ලබා දෙන්නේ. Lincoln මුවි එක IMDb එකේ 7.6 අගයක් අර ගෙන තියේනවා. මේ සදහා ප්‍රසිද්ධ නළු , නිළියන් රැසක් සහභාගි වි සිටින අතර Daniel Day-Lewis , Sally Field , David Strathairn යන අය මුලික තැනක් ගනි.

හරි , වැඩි කතා ඕන නැ. Lincoln මුවි එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න , මේ පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

In 1865, as the American Civil War winds inexorably toward conclusion, U.S. president Abraham Lincoln endeavors to achieve passage of the landmark constitutional amendment which will forever ban slavery from the United States. However, his task is a race against time, for peace may come at any time, and if it comes before the amendment is passed, the returning southern states will stop it before it can become law. Lincoln must, by almost any means possible, obtain enough votes from a recalcitrant Congress before peace arrives and it is too late. Yet the president is torn, as an early peace would save thousands of lives. As the nation confronts its conscience over the freedom of its entire population, Lincoln faces his own crisis of conscience -- end slavery or end the war.
               
ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 1021MB )

#. Free Download Lincoln ( 2012 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '0 Comments:

Tweet Now !!