සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Adobe Premiere Pro CS5 හා Crack එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Download Adobe Premiere Pro CS5 & Crack. ]


අද වන විට Adobe CS6 නිකුත් වෙලා තියේනවා. ඒත් , Adobe CS5 වලින් තවමත් වැඩ කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට තමයි අද මේ පොස්ට් එක දාන්නේ. Adobe Premiere Pro CS5 වලින් වැඩ කරන්න කැමති අයට මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා Adobe Premiere Pro CS5 නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුලුවන්.

මෙම Adobe Premiere Pro CS5 එක ඔබේ පරිගණකයේ ඉන්ස්ටෝල් කර , මෙම Adobe Premiere Pro CS5 එකේන් උපරිම මට්ටමේන් වැඩ කිරිමට , පහත තියේන දේවල් ඔබේ පරිගණකයේ තිබේනවා නම් හොදයි.

Windows මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Windows OS System Requirements. )
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac මෙහයුම් පද්ධතියේදි අවශ්‍ය දේවල්. ( Mac OS System Requirements. )

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.
( මෙහිදි ඔබට ලබා දි තිබේන්නේ Adobe Premiere Pro CS5 සොෆ්ට්වෙයා එකේ ටොරන්ට් ( Torrent ) ෆයිල් එක වේ. )
This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5.
( Software Size - 2.19GB )

#. Free Download Premiere Pro CS5.

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.
' How To Download Torrent '

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.
' How To Download Torrent '

Adobe Premiere Pro CS5 ඇක්ටිවේට් කරගන්න ආකාරය දැන ගන්න පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

( මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විට , මෙය සමග ලැබේන Crack , Keygen ආදිය භාවිතා නොකර , අපි විසින් කියන ලද ආකාරයට පමණක් Adobe Premiere Pro CS5 Activate කරගන්න. )


Adobe Premiere Pro CS6 හෝ වෙනත් ඕනැම Adobe CS6 සොෆ්ට්වෙයා එකක් නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් , පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

#. Free Download Any Adobe CS6 Software.


Adobe® Premiere® Pro CS6 software combines incredible performance with a sleek, revamped interface and a host of fantastic new creative features, including Warp Stabilizer for stabilizing footage, dynamic timeline trimming, expanded multicam editing, adjustment layers, and more. Ready to switch to the ultimate toolset for video pros?


Upgrade to Adobe Premiere Pro CS6 to work natively and in real time with the latest mobile, DSLR, HD, and RAW formats. Enhanced stability and performance plus all-new creative tools simplify the editing workflow to help you meet the most challenging production deadlines.

Please Check Below System Requirements In Your Computer Before You Download This. If You Have This Requirements In Your Computer , It Is Good.

Windows OS System Requirements.

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor.
 • Microsoft® Windows XP / Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise / Windows 7.
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 1 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( can't install on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

Mac OS System Requirements.

 • Multicore Intel processor.
 • Mac OS X v10.5.7 or v10.6
 • 512MB Ram / 1GB Ram / 2GB Ram / 4GB Ram.
 • 2 GB of available hard-disk space for installation. additional free space required during installation ( Can't install on a volume that uses a case - sensitive file system or on removable flash-based storage devices. )
 • 1024 x 768 display ( 1280 x 800 recommended ) with qualified hardware - accelerated OpenGL graphics adapter, 16-bit color, and 256 MB of VRAM.
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive.
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features.

( This Is A Torrent File Of Adobe Premiere Pro CS5. )
( Software Size - 2.19GB )

#. Free Download Premiere Pro CS5.

If You Got Crack Or Keygen , When You Download Adobe Premiere Pro CS5 , Don't Use That Crack Or Keygen To Activate Adobe Premiere Pro CS5.
You Must Follow & Use Our Method. )


#. How To Activate Adobe Premiere Pro CS5.

If You Want To Free Download Adobe Premiere Pro CS6 Or Any Adobe CS6 Software , Please Click Below Link.


2 comments:

 1. Replies
  1. ආතල් පොට් එක - Great Bro !! :D

   U R Welcome Bro !! :D

   Delete

Tweet Now !!