සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


2013 වසරේ නොමිලේ ලබා දෙන හොදම මෘදුකාංග 10 ගැන දැන ගෙනම , ඒවා නොමිලේ කෙළින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. [ Free Direct Download Top 10 Open Source PC Software In 2013 ] ( Bossie Awards 2013 )


අපි පරිගණකයක් මුළින්ම මිළදි ගන්න විට , පරිගණකයත් සමග අපට , ලැබෙන්නේ මෘදුකාංග කිපයයි. ඒ නිසා , අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව , අපට ඕන කරන මෘදුකාංග වෙළදපලේන් හෝ අන්තර්ජාලයේන් ලබා ගෙන , පරිගණකයේ Install කරගත යුතු වෙනවා.

ඒත් , මේ විධියට ගන්න තියේන ගොඩාක් මෘදුකාංග සල්ලි වලට තමයි ගන්න ඕන.
ඒ නිසා , ඒකට විකල්පයක් විධියට Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග ලෝකයට හදුන්වා දුන්නා.
මේවැනි මෘදුකාංග අපට අන්තර්ජාලයේන්ම නොමිලේ කෙළින්ම ලබා ගන්නත් පුලුවන්.

මුලින්ම කියන්න ඕන මේ විධියට Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග වලින් 2013 වසරේදි හොදම මෘදුකාංග 10 තෝරල තියේන්නේ Bossie Awards 2013 තරගයේන්. ඒ වගේම , මේ සියලු විස්තර ගත්තේ Bossie Awards 2013 තරගයේන්.

ඉතින් , මේවැනි Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග වලින් 2013 වසරේදි හොදම මෘදුකාංග 10 ලෙස තේරි පත් වුන මෘදුකාංග 10 ගැන තමයි , අපි අද කතා කරන්නේ.

* මේ Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග 10 සමගම දිලා තියේන්නේ , මේ මෘදුකාංග වල අලුත්ම Version එකේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් වේ.

හරි , මේ තියේන්නේ 2013 වසරේ නොමිලේ ලබා දෙන හොදම මෘදුකාංග 10 යයි.

මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.

* Before You Download These , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.

1. ) Google Chrome. ( වෙබ් බ්‍රව්සර් )

#. Free Download Google Chrome.

Google Chrome කියන්නේ ලොකු කුඩා සියලුම දෙනා , ඉතාමත්ම හොදින් දන්නා Web Browser එකක්.

මේ Google Chrome - Web Browser එකත් , 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි තිබෙනවා.

2. ) Mozilla Firefox. ( වෙබ් බ්‍රව්සර් )

#. Free Download Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox කියන්නේ ඔබ අප කවුරුත් , ඉතාමත්ම හොදින් දන්නා Web Browser එකක්.

මේ Mozilla Firefox - Web Browser එකත් , 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි තිබෙනවා.

3. ) Apache Open Office. ( Office මෘදුකාංගය )

#. Free Download Apache Open Office 2013.

Apache Open Office කියන්නේ MS Office වගේම ලියකිවිලි කටයුතු කරන්න පුලුවන් Office Package එකක්. 

මේ Apache Open Office ගැන තවත් තොරතුරු දැන ගන්න ඕන නම් අපේ සයිට් එකේම Apache Open Office පොස්ට් එක මෙතනින් ගිහින් බලන්න.
මේ Office Package එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි තිබෙනවා. 

4. ) Libre Office. ( Office මෘදුකාංගය )

#. Free Download Libre Office 2013.

Libre Office කියන්නේ MS Office වගේම ලියකිවිලි කටයුතු කරන්න පුලුවන් Office Package එකක්. 

මේ Office Package එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි තිබෙනවා. 

5. ) Pidgin. ( Chat කල හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download Pidgin Chat Client.

Pidgin කියන්නේ Chat කිරිම සදහා යොදා ගත හැකි මෘදුකාංගයක්.

ඔබට Yahoo , MySpace වැනි සයිට් වල ගිණුම් තිබේ නම් , ඒම ගිණුම් වල Email හා Password භාවිතා කර Pidgin මෘදුකාංගයට ඇතුලු වි , ඉන්පසුව , ඔබේ ඒ සයිට් එකේ ඉන්න යාලුවෝත් එක්ක Chat කරන්න පුලුවන්.
මේ Pidgin එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි තිබෙනවා. 

මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.

* Before You Download These , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.

6. ) Kee Pass. ( Password සැදිමට හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download Key Pass. ( Latest Version )

Kee Pass කියන්නේ හොද ශක්තිමත් Password සැදිමට යොදා ගත හැකි මෘදුකාංගයක්.

ඔබට කිසියම් සයිට් එකකට හෝ වෙනත් දේයකට හොද ශක්තිමත් Password එකක් සදා ගැනිමට ඕන නම් , ඒ සදහා , මෙය භාවිතා කරන්න.
මේ Kee Pass එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි පත් වි තිබෙනවා.

7. ) PDF Creator. ( PDF ෆයිල්ස් සැදිමට හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download PDF Creator. 

මෙම PDF Creator මෘදුකාංගය යොදා ගෙන PDF ෆයිල්ස් පහසුවෙන් හදන්න පුලුවන්.

PDF ෆයිල්ස් ගැන දැන ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගිහින් බලන්න.
මේ PDF Creator එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි පත් වි තිබෙනවා. 

8. ) Pea Zip. ( ෆයිල්ස් වල ප්‍රමාණය කුඩා කල හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download Pea Zip. ( Latest Vesion )

මේ Pea Zip මගින් විශාල ධාරිතාවක් තියේන ෆයිල්ස් , සැලකිය යුතු තරමකින් කුඩා කරන්න පුලුවන්.

මේකත් Win Rar හා 7Zip වගේම මෘදුකාංගයක්. ඒවා වගේම , මේකත් භාවිතයට ඉතාමත්ම පහසුයි.
මේ Pea Zip එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි පත් වි තිබෙනවා.

9. ) VLC. ( MP3 , Video වැනි දේවල් බැලිය හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download VLC Player. ( Latest Version ) 

මේකත් ලොකු කුඩා කවුරුත් දන්න මෘදුකාංගයක්.

මේක භාවිතා කරල MP3 , Video වැනි දේවල් අපට , බලන්න පුලුවන් කියල හැමෝම දන්නවනේ.
මේ VLC - Media Player එකත් 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග 10 අතරට තේරි පත් වි තියේනවා.

10. ) Audacity. ( ගීත Edit කල හැකි මෘදුකාංගය )

#. Free Download Audacity. ( Latest Version )

මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කරල ගීත Edit කර ගැනිමට හැකියි.

ගීත වල තිබේන සංගීතය පමණක් වෙනම ලබා ගැනිමට , විවිධ ගීත කොටස් එකත් කිරිමට , අවශ්‍ය ගීත කොටස් පමණක් ලබ ගැනිමට , යනාදි වැඩ වලට ඇතුලුව සංගීතයට සම්බන්ද බෝහෝ Editing වැඩ වලට , මේක යොදා ගන්නවා.

මෙන්න , මේවා තමයි 2013 වසරේ Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග හොදම මෘදුකාංග 10. 

මම හිතනවා දැනට , මේ Open Source මෘදුකාංග සියල්ලම හෝ මේ Open Source මෘදුකාංග වලින් කිපයක් හරි ඔබ භාවිතා කරනව ඇති කියලා.

තාමත් , 2013 වසරේ හොදම Open Source මෘදුකාංග වලින් එකක් හෝ ඔබ භාවිතා කරල නැත්නම් , මේ දැන්ම , මේ භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න. 

මේ Open Source හෙවත් නොමිලේ ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග 10 ගැන ඔබට හිතේන දේත් , ඒ වගේම මේවා , හොදම මෘදුකාංග 10 විධියට තේරි පත් වුන එක ගැන ඔබට හිතේන දේවල් Comment එකකින් කියන්න.

12 comments:

 1. 9 .55 ඇඩ් ක්ලික් කරා ථ)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Manoj - මට , ඔයා කිව්ව දේ එච්චර තේරුනේ නැ.
   මොකක්ද , මේ කියන්නේ ?? :-?

   Delete
 2. නියමයි යාලූ... ගොඩක් වැදගත් පෝස්ට් එක්..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Danushka - ඔයාගේ Comment එකට බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   Delete
 3. Replies
  1. Chathuranga - Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :D

   Delete
 4. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනව sahoo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chathuranga - එල එල , නියමයි !!

   ඔයාගේ Comment එකට බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   Delete
 5. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනව sahoo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chathuranga - එල එල , නියමයි !!

   ඔයාගේ Comment එකට බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   Delete

Tweet Now !!