සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


ලෝකයේ ඕනැම ස්ථානයක ඇති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකතනයක් හෝ ටැබ් එකක් , පරිගණකයකින් සම්පුර්ණයේන්ම පාලනය කරන ආකාරය. [ How Fully Control a Android Phone Or Tab By Using a Computer. ]


හරි , මේ වන විට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කියන්නේ දැනට ලෝකයේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් භාවිතා කරන දුරකතන මෙහයුම් පද්ධතියක්. 2014 වන විට 81.5 % පමණ වන තත්වයක් තියේනව.
ඉතින් මේ ප්‍රතිශතය ඇතුලත අනිවාරේන්ම ඔබත් ඉන්න පුලුවන්. ඒ නිසාම තමයි , අද දිනයේදි ඔබේ හෝ වෙන ඕනැම කෙනෙකුගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකතනයක් හෝ ටැබ් එකක් , ලෝකයේ කොහේ කොතැනක තිබුනත් , ඒයට පරිගණයකින් ඇතුලු වන විධිය කියල දෙන්නේ.

මේ සදහා , අපිට Team Viewer කියන App එක භාවිතා කරන්න වෙනව. අපි හිතන විධියට ඔබ Team Viewer ගැන දන්නව ඇති. නමුත් , මෙලෙස ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකතනය හෝ ටැබ් එක , සම්පුර්ණයේන්ම පරිගණකයකින් පාලනය කල හැකි Team Viewer App එක නිකුත් කරේ දැනට පොඩි කාලේකට කලිනුයි.

මේ ක්‍රමය මගින් විවිධාකාරයේ දේවල් කරන්න පුලුවන්. ඒවා ගැන හිතල බලල , මෙය භාවිතා කරන්න ඔබට පුලුවන්.

අපි හිතමු , කාගේ හරි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයක් කැඩිල නම් , ඒය ඔබට Team Viewer හරහා සම්බන්ධ වි හදන්න පුලුවන්.
ඒ වගේම ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ ෆයිල් එකක් පරිගණයකින් , ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයකට යවන්න ඕන වුනාම , ඒයට Data Cable , Bluetooth යනාදි එකක්වත් නැත්නම් , මේ ක්‍රමය මගින් පහසුවෙන් හා ඉක්මණින් ෆයිල්ස් හුවමාරු කරගන්න පුලුවන්.

මේ Team Viewer කියන App එක , ඔබට පාලනය කරන්න ඕන ජංගම දුරකතනයට හෝ ටැබ් එකට සේම , පාලනය කිරිමට යොදා ගන්න පරිගණකයටත් Install කරල තියේන්න ඕන.

* මෙය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කලින් , මේ පිටුවේම උඩ තියේන අර සැලකිය යුතුයි සටහන හරියටම කියවලා ඉන්න.


* Before You Download This , Please Read That Considerable Note In Top Of This Page.

1. ) ඒ නිසා , මේ පහල Play Store ලින්ක් එකේන් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයට Team Viewer App එක Install කරගන්න.2. ) මේ පහල ලින්ක් එකේන් , ඔබේ පරිගණකයට නොමිලේ කෙලින්ම Team Viewer මෘදුකාංගය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ( මෙය Win XP , 7 , 8 , 8.1 හා 10 වල ක්‍රියාත්මක වේ. )
ඩවුන්ලෝඩ් කරගත් පසු , ඔබ කැමති තැනකට Install කරගන්න.3. ) හරි , දැන් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ තියේන Team Viewer App එක Open කරන්න හෝ වෙනත් තැනක නම් උපාංගය තියේන්නේ , එතන ඉන්න කෙනාට ඒක Open කරන්න කියන්න. එවිට , මේ පහල රුපයේ ලෙස Your ID කියල එකක් දකින්නට ලැබෙවි.
අන්න , ඒ Ypur ID එක පරිගණකයේන් ඔබේ උපාංගයට පැමිනිමට අවශ්‍ය කෙනාට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම , පරිගණකයේන් , ඔබේ උපාංගයට Connect වෙනකම් , Team Viewer App එක නම් Close කරන්න එපා. එ Open කරලම තියන්න. Connect වුනාට පස්සේ නම් , ඕන දේයක් කරගන්න. :D
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]4. ) දැන් , ඔබේ පරිගණකයේ ඇති Team Viewer App මෘදුකාංගය Open කරන්න.
මෙහි වම් පසින් ඇති Control Remote Computer කියන එක යටතේ Partner ID කියල එකක් තියේනව. ඒ Partner ID එකට  , ඔබට අර කලින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේන් ලබා දුන්න ID එක ටයිප් කර , පහලින් ඇති Connect to partner කියන එක ක්ලික් කරන්න. ( Remote control කියන එක ඉදිරියේන් ඇති Tic එක , ඒ විධියටම තියන්න. )
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]ඒ වගේම , ඔබ ඒ අදාල උපාංගයට Connect වන විට , ඒ බව අදාල උපාංගයට පෙන්වනව. එහිදි Message එකේන් අහනව , දැන් කෙනෙක් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයට සම්බන්ධ වෙන්න උත්සහ කරනව , ඒයට කැමති නම් ඒය ස්ථිර කරන්න කියල. මේ සදහා , සැම විටම Allow කියන එක ඔබන්න.

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේන් Allow කියන එක ඔබල , ඒය ස්ථිර කරපු ගමන් , ඔබට ඒ අදාල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකතනය හෝ ටැබ් එක සම්පුර්ණයේන්ම පාලනය කරන්න පුලුවන්.
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]ඒනම්, පරිගණකයේ ඇති Team Viewer මෘදුකාංගය , අදාල උපාංගයේ සම්පුර්ණ රුපයක් , ඔබේ පරිගණකයේ නිර්මාණය කරනව. ඊට පස්සේ ඉතින් , ඒ උපාංගය වෙනදට අතේ තියන් වැඩ කරනව වගේම , ඕන වැඩ ටික කරගන්නයි තියේන්නේ. ඒත් , මෙහිදි අත වෙනුවට භාවිතා වෙන්නේ Mouse Cursor එක තමයි. මොකද ඉතින් අත පාවිච්චි කරන්න බැනේ පරිගණකයකදි.. :D
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]* ඔබට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගය සමග පණිවිඩ හුවමාරු කර ගැනිමට ඕන නම් , මේ පහල රුපයේ පෙන්වා තියේන තැන අදාල් දේ ටයිප් කර , Send කරන්න.
එවිට , ඒය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ Notification Bar එකේ පෙන්වනව.
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]
* පරිගණකය හා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගය අතර Apps , Videos , MP3 , Documents යනාදි දේවල් Share කරගන්නා ආකාරය.

i. ) පරිගණකය හා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගය සම්බන්ධ වුනාට පසුව , ඒම Box එකේම වම් පස ඉහලින් File Transfer ලෙස එකක් තියේනව. අන්න , එක ක්ලික් කරන්න.
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]ii. ) එවිට File Transfer Box එක විවෘත වෙයි.
මෙම Box එකේ වම් පස , ඔබේ පරිගණකයේ ඇති ෆයිල්ස් පෙන්වන අතර , දකුණු පසින් ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ ඇති ෆයිල්ස් පෙන්වනවා.
ඔබට ඕන ෆයිල් එක පරිගණකයේන් ඇදල , ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ ෆයිල්ස් තියේන පැත්තට දාන්න. ( තමන් කැමති ඕනැම තැනකට දාන්න. )
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]iii. ) දැන් , පොඩි Load විමකින් පසුව , ඒම ෆයිල් එක ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ දැක ගත හැක.

* ඒ වගේම , ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ ඇති ඕනැම App එකක් , පරිගණකයේන්ම Uninstall කරන්නටද පුලුවන්. 
ඒ සදහා , පරිගණකයේ විවෘත වෙල තියේන Team Viewer මෘදුකාංගයේ 3යට තියේන Apps කියන එකට යන්න. එවිට , ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේ ඇති සියලුම Apps දැක ගන්න පුලුවන්. දැන් , ඕන App එකක් Uninstall කරන්න පුලුවන්.
( පහල පින්තුරේ පෙන්වා ඇත. ) [ මෙම පින්තුරය අපැහැදිලි නම් , මෙම පින්තුරය මත ක්ලික් කරන්න. ]
* ඔබට , ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයේන් ඉවත් විමට අවශ්‍ය නම් , විවෘත වි ඇති Window එකේ , සුපුරුදු පරිදි දකුණු පස ඉහල ඇති රතු පාට කතිරය ක්ලික් කර , ඉවත් වෙන්න.

14 comments:

 1. Thanks.kalayak Thisse Mang Hoya Hoy Hitapu App Ekak.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Unknown - Ela Ela , Niyamai !! :D

   Oyage Comment ekata , Bohomathma Sthuthi Saho !! :D

   Delete
 2. Replies
  1. Dilanjana - Godak Data yanne na. Eth , Tikak wage Data yanawa.
   Eth , Mata Hariyatama Data yana gana nam kiyanna ba. Api karana de mathath , Data yana gana Thiranya wenawa.

   Delete
 3. Replies
  1. Dilanjana - Godak Data yanne na. Eth , Tikak wage Data yanawa.
   Eth , Mata Hariyatama Data yana gana nam kiyanna ba. Api karana de mathath , Data yana gana Thiranya wenawa.

   Delete
 4. Mage lap eke teamviewer ekata phone eka conect kalata remortcontrol kiyana eka pennanne nane...ai a...screenshot kiyala vitharai enne

  ReplyDelete
  Replies
  1. Harsha - Team Viewer Software eka Open karata passe , eke Wam Paththe " Allow Remote Control " lesa ha Dakunu Paththe " Control Remote Computer " lesa thiyenawa.
   Me widiyata nathnam Team Viewer Software eka , Laptop ekata Install karaddi mokak hari aulak wela athi.

   E nisa , Team Viewer Software eka Unstall karala , Apahu Install karala balanna. Ethakota nam Hari Yanna ona.

   Delete
 5. Replies
  1. Suraj - Yup , Your Site Is Very Good Bro !! :D

   Delete
 6. මචන් පටිට ඇ
  එල එල

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saluka - එල එල !! :D

   ඔයගේ Comment එකට , බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   Delete
 7. මචන් පටිට ඇ
  එල එල

  ReplyDelete
  Replies
  1. Saluka - එල එල !! :D

   ඔයගේ Comment එකට , බෝහෝමත්ම ස්තුතියි සහෝ !! :D

   Delete

Tweet Now !!