සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


White House Down චිත්‍රපටිය නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.


White House Down කියන්නේ මේ 2013 අවුරුද්දේ නිකුත් වුන සුපිරි Movie එකක්. මේ White House Down ෆිල්ම් එක දැනට IMDb එකේ 6.4ක Rate එකක් ලබා ගෙන තියේනවා. ඉතින් IMDb Rate එකේන්ම තේරේනවනේ මේක සුපිරි පට්ට ෆිල්ම් එකක් කියලා.

එත් මම මේ ෆිල්ම් එක ගැන වැඩි දුර විස්තර කියන්නේ නැ. මොකද මම මේ ෆිල්ම් එකේ විස්තර කිව්වෝත් , මේකේ කිසිම කුතුහලයක් නැති වෙවි. ඒ නිසා ඔබම මේක අනිවාරේන්ම නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගෙන බලන්න.
මේ පහල ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා , මේ ෆිල්ම් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

Capitol Policeman John Cale has just been denied his dream job with the Secret Service of protecting President James Sawyer. Not wanting to let down his little girl with the news, he takes her on a tour of the White House, when the complex is overtaken by a heavily armed paramilitary group. Now, with the nation's government falling into chaos and time running out, it's up to Cale to save the president, his daughter, and the country. 

ඔබට මෙහිදි ලබා දි තිබේන්නේ , මෙම මුවි එකේ ටොරන්ට් ෆයිල් එක වේ.
This Is A Torrent File Of This Movie.
( Movie Size - 694MB )

#. Free ownload White House Down ( 2013 )

* ටොරන්ට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය , තේරේන්නේ නැත්නම්,
මේ පහල තියේන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

* If You Don't Understand How To Download Files By Using Torrent , Please , Click This Below Link.

0 Comments:

Tweet Now !!