සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


සුපිරි වෙබ් බ්‍රව්සරයකට ඔබත් අදම මාරුවෙන්න - Torch Web Browser !! [ Get Latest Web Browser - Torch Web Browser. ]


  1. Chrome,Firefox,Internet Explorer,Opera,Safari වල නැති අ‍ලුත් වැඩ කෑලි මෙහි තිබේ.


                                මෙම බ්‍රව්සරය Google Chrome හි Open Source Project එකක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්
 නිර්මාණය කරන ලද්දකි.මෙහි Interface එක හෙවත් අතුරු මුහුනත ' 75% කින් පමණ Chrome බ්‍රව්සරයට
 සමාන වේ. එම නිසා අලුතින් මෙය Install කරගත් උදවියටද මෙය පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකිය.

‍විශේෂාංග

1. සුපිරි වේගය.

   මෙහි ඇති Hola නම් නවීන තාක්ෂණික Internet Accelerator එක නිසා ඔබට වේගයෙන් වෙබ් අඩවි පිටු ව‍ලට   පිවිසීමේ හැකියාව ලබා දී තිබේ. මෙම අංගයවෙත යොමු වීම සදහා බ්‍රව්සරයේ දකු‍ණේ ඉහල කෙලවරේ ඇති දෙවැනි Button එක Click කල යුතුය. එවිට මෙහි ප්‍රධාන මෙනුවට යොමුවී අදාල සැකසුම් කරගත හැක.

2. Torch Music.

     මෙම විශේෂාංගය මගින් ඔබට අවශ්‍ය ගීත ආදිය ලබාගත හැක.මෙයට යොමු වීම සදහා  බ්‍රව්සරයේ දකු‍ණේ ඉහල  කෙලවරේ ඇති තෙවැනි Button එක Click කල යුතුය.
    

3. Torrent Download කිරීමේ හැකියාව.

     මේ සදහා කල යුත්තේ Torrent File එක Download කල ‍පසු එය Torch බ්‍රව්සරය සමග Open කිරීමයි.
   එවිට ඉබේම Download වීම ඇරඹේ.

4. Audio සහ Video වැනි Media files direct download කිරීමේ හැකියාව.

       INTERNET DOWNLOAD MANAGER අනවශ්‍යයි !!
  
*     මේ සදහා කල යුත්තේ ඔබ‍ට අවශ්‍ය Media File එක Select කිරීම හෝ Play කිරීමයි.
    ඉන් පසු  බ්‍රව්සරයේ දකු‍ණේ ඉහල කෙලවරේ ඇති පස්වැනි Button එක Click කල යුතුය.

* එවිට ඔබ තෝරාගත් File එක ඉබේම Download වීම ඇරඹේ.

* Downloads වෙත යාම සදහා ' Ctrl +j ' , Press කිරීම   හෝ   බ්‍රව්සරයේ දකු‍ණේ ඉහල කෙලවරේ ඇති Customize  Button එක Click කොට ' Downloads ' Select කල යුතුය

5. ඕනෑම දෙයක් පහසුවෙන් Facebook , Twitter හි Share කිරීමේ හැකියාව.

    ඒ සදහා මෙහි  දකු‍ණේ ඉහල කෙලවරේ ඇති හයවැනි Button එක Click කල යුතුය.Drag & Drop

Searching and sharing have never been this fast!

Surf the web easily with Torch Browser's new Drag & Drop feature. Whether you want to translate, search or share links and photos, all you have to do is just drag and drop the link, word or photo to the relevant tile.
The options include web search, YouTube, Wikipedia, Image search, Facebook, Twitter and more.
You can also add your own tiles to tailor your search options.
Return to Top

Built-in Torrent

Easy downloading with built-in torrent capabilities

Torch browser makes it easy to use and manage your torrent download tasks directly from the browser without having to download additional software. With Torch browser's built-in torrent features downloading files becomes easy and simple to do.
Return to Top

Media Grabber

Save videos and music in a click with an embedded
media grabber

Torch browser lets you not only find videos and songs, but also easily save web media from virtually any site you go to. Torch browser's media grabber is integrated into the browser and supports a broad range of file types, so once you find a web video or a song you want to save; you can easily grab and save it without having to use external programs, converters or extensions. Saving web media onto your computer becomes simple with Torch browser.
Return to Top

Easy Sharing

Being social is easy with Torch's Share button

Share the sites, videos, songs and search results with your friends on Facebook and your Twitter followers.
Torch browser includes a built-in button to easily share on social networks the websites you like and the articles you find interesting.
Return to Top

TORCH IS ALL ABOUT HIGH PERFORMANCE:

Download Accelerator

Fire-up your media downloads with a built-in
download accelerator

Speed up the download rate of your media files with a powerful download accelerator that is integrated into Torch browser. Torch browser's accelerator downloads your files in optimal speed and works directly from your browser so you don't have to download external software.
The Download Accelerator can easily be disabled by unchecking the "Use Torch Download Accelerator when downloading files" box, under the Download Accelerator section on the Torch Settings page.
Return to Top

Powerful Browser

A strong and simple browser that's tailored to all
your media needs

Torch browser offers you superb browser experience with its strong and fast search capabilities. Being Chromium-based, Torch browser gives you broad,relevant and accurate search results in no time combined with browsing features and winning add-ons that you already like and are familiar with from Chromium-based browsers.
Return to Top

Secure Browsing

Special security features help to promote the safety of your browsing and media activities

Torch Browser's security features help you browse the web and conduct your media activities in a safe and secure way. Our safety features are designed to boost your protection from viruses, malware, phishing and malicious websites.
Return to Top

All In One

Convenient all-in-one tool for all your browsing,
media and social networking activities

Torch browser has built-in media features that enable you to search, download, play and share your media files directly from the browser. With Torch browser's integrated tools, everything you need is a click away so you don't have to use or look for additional programs and tools.

ඉහත සදහන් කල දෑට අමතරව තවත් ප්‍රයෝජන රැසක් අත්විදින්න.   

තවත් ප්‍රමාද වන්න එපා !!

Torch Web Browser එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනිමට , 
පහල පින්තුරය ක්ලික් කරන්න.


Torch Web Browser.

0 Comments:

Tweet Now !!