සැලකිය යුතුයි !! / Considerable !!


යම් කිසි ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකක් ක්ලික් කල පසු , විවෘත වන පිටුවේ
දකුණු පස , උඩ තිබේන 'Skip Ad' ක්ලික් කල පසු , ඔබට අවශ්‍ය දේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගත හැක.

After You Click Download Button , Click 'Skip Ad' In Top Of Right Side.
Yup !! Now U Can Free Download It !!


Unity 3D

Image result for unity


මම අද ඔයාලට දෙන්නේ Unity....Download කරගන්න තැනක් ඔන්න යට තියනවා....

Download කරගන්න කලින් Account එකක් හදන්නත් ඔනි...එක හදාගන්න තැනකුත් මම දාන්නම්...
3D , 2D  දෙකෙන්ම හදන්නත් පුලුවන්..මොනාහරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් යටින් එකක් දාන්න.. 


මෙතනින් එක හදන්න යන්න.

0 Comments:

Tweet Now !!